OPG Naranđa

Odobreni proizvod: Med bagrem, lipa, cvjetni

Adresa: Vinka Dvoržaka 12, 43000 Bjelovar

Kontakt broj: 098/939-5310

Email: marijannarandja@gmail.com

Web: