Goran Heđa

Odobreni proizvod: Med bagrem, cvjetni

Adresa: Slakovec 47, 40305 Nedelišće

Kontakt broj: 098/185-5013

Email: goranheda@gmail.com

Web: