Ivo Radić

Odobreni proizvod: uljana repica, bagrem, miješani

Adresa: Varadinska 9, 32241 Novi Jankovci

Kontakt broj: 032/540-342; 098/809-014

Email: klisura.novijankovci@gmail.com

Web: