OPG Krešimir Čolić

OPG Krešimir Čolić

Odobreni proizvod: Med kesten, bagrem, lipa, cvjetni, amorfa, livada, facelija, medljkovac, suncokret, repica

Adresa: Vinkovačka 135, 32270 Županja

Kontakt broj: 098/955-9292

Email: colic222@gmail.com

Web: www.kucameda.com