Marija Perdijić

Odobreni proizvod: Med kadulja, cvjetni, livada, vrisak, vrijesak

Adresa: Gospe od Smova 44, 21253 Gata

Kontakt broj: 098/192-75-86

Email: marija.perdijic1@gmail.com

Web: