OPG Anica Jakob Đudarić

Odobreni proizvod: Med bagrem, cvjetni, lipa, kesten

Adresa: M. Vezmara 18, 44318 Voloder

Kontakt broj: 098/730-624

Email: anicajakob@gmail.com

Web: