OPG DAVID SENKIĆ

Odobreni proizvod: PROČELJE SVINJOGOJSKE FARME

Adresa: A. Radića 209, 42233 Sveti Đurđ

Kontakt broj: 091/6642-130

Email: ds8648@gmail.com

Web: