OPG Deronjić Pero

Odobreni proizvod: Med repica, bagrem, suncokret, cvjetni

Adresa: Jerka Zlatarića 46, 31300 Beli Manastir

Kontakt broj: 095/80-10-095

Email: deronjicb@gmail.com

Web: