OPG GALAUER DRAŽEN

Odobreni proizvod: PROČELJE SVINJOGOJSKE FARME

Adresa: Stjepan Radića 15, 42 232 Martijanec

Kontakt broj: 098/922-1599

Email: drazen.galauer@gmail.com

Web: