OPG Gorički Igor

Odobreni proizvod: Med bagrem, lipa

Adresa: Đure Basaričeka 29, 48350 Đurđevac

Kontakt broj: 091/510-58-37

Email: opg.goricki@gmail.com

Web: