OPG Krešo Malčić

Odobreni proizvod: Med lipa

Adresa: Zemunička ulica 3, 32245 Nijemci

Kontakt broj: 098/171-6915, 032/280-191

Email: kreso.malcic@gmail.com

Web: