OPG Marija Višnjić

Odobreni proizvod: Med bagrem, cvjetni, lipa, livada

Adresa: Trg republike Hrvatske 4, 32000 Vukovar

Kontakt broj: 098/970-5885

Email: vodencvjet@gmail.com

Web: