OPG MARJANA PETROVIĆ

Odobreni proizvod: PROČELJE SVINJOGOJSKE FARME

Adresa: K.Tomislava 106, 31500 Vukojevci

Kontakt broj: 091/469-7269

Email: m.petrovic65@gmail.com

Web: