OPG Radoslav Vuković

Odobreni proizvod: Med bagrem, amorfa, lipa, cvjetni

Adresa: Podravska 25, 33000 Virovitica

Kontakt broj: 098/763-503

Email: opgvukovic@gmail.com

Web: