OPG Vlado Obad

Odobreni proizvod: Med livada, bagrem, lipa

Adresa: Banovine Hrvatske 3, 43000 Bjelovar

Kontakt broj: 098/811-194, 043/246-974

Email: pcelarvlado@gmail.com

Web: