Vlado Jurić

Odobreni proizvod: Med livada

Adresa: Višnjica 51, 44324 Jasenovac

Kontakt broj: 099/767-2105

Email: juricvl7@gmail.com

Web: