Zadruga ZIma

Odobreni proizvod: vrijesak, planinski

Adresa: Runović 222/a, Runovići

Kontakt broj: 098/758-508

Email: zoran.babic0@vip.hr

Web: