Kako postati korisnik

Zainteresirani proizvođač podnosi Zahtjev za korištenje Znaka u HPA – Samostalnu službu za neobvezne sustave označavanja i promociju hrvatskih poljoprivredno -prehrambenih proizvoda. Uz Zahtjev proizvođač prilaže i propisanu dokumentaciju sukladno Uvjetima. Zahtjev s pristiglom dokumentacijom razmatra se na Savjetu za provedbu procedure korištenja Znaka. Ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti temeljem Uvjeta, Savjet daje ravnatelju HPA prijedlog o neispunjavanju uvjeta za dodjelu prava za korištenje Znaka. Ukoliko su ispunjeni svi uvjeti, Savjet daje prijedlog Odluke o dodjeli prava  korištenje Znaka za sve proizvode za koje je podnositelj podnio Zahtjev. Nakon pozitivne Odluke o dodjeli prava na korištenje Znaka, podnositelj Zahtjeva potpisuje Ugovor u trajanju od jedne godine s Hrvatskom poljoprivrednom agencijom i stječe pravo korištenja Znaka koji dobiva elektronskim putem.