Kako postati korisnik

Svaki zainteresirani proizvođač brašna ili pekarskih proizvoda podnosi Zahtjev za korištenje Znaka  u HPA – Samostalnu službu za neobvezne sustave označavanja i promociju hrvatskih poljoprivredno -prehrambenih proizvoda.  Uz Zahtjev proizvođač prilaže i propisanu dokumentaciju sukladno Uvjetima. Zahtjev s pristiglom dokumentacijom razmatra se na Savjetu za provedbu procedure korištenja Znaka. Ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti temeljem Uvjeta, Savjet daje ravnatelju HPA prijedlog o neispunjavanju uvjeta za dodjelu prava za korištenje Znaka.Ukoliko su ispunjeni svi uvjeti, Savjet daje prijedlog Odluke o dodjeli prava  korištenje Znaka za sve proizvode za koje je podnositelj podnio Zahtjev.  Nakon pozitivne Odluke o dodjeli prava na korištenje Znaka, podnositelj Zahtjeva potpisuje Ugovor s Hrvatskom poljoprivrednom agencijom i stječe pravo korištenja Znaka.

Znak Brašno hrvatskih polja se po dodjeljivanju  stavlja se na ambalažu te na fakturu i/ilii otpremnicu kod brašna u velikim pakiranjima i rinfuzi.