Kako postati korisnik

Pravo na korištenje Znaka stječe se na način da svaki potencijalni korisnik podnosi Zahtjev za korištenje Znaka u HPA, zajedno s svom potrebitom dokumentacijom propisanom u Uvjetima za dobrovoljno označavanje mlijeka i mliječnih proizvoda Znakom Mlijeko hrvatskih farmi. Nakon prikupljene dokumentacije, Zahtjev ide na razmatranje članovima Savjeta za provedbu procedure korištenja Znaka, koji donose Odluku o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva. Ukoliko članovi Savjeta zaključe da Zahtjev nije potpun, Zahtjev se mora nadopuniti. Ukoliko članovi Savjeta odluče da je Zahtjev potpun, HPA izdaje Odluku odobrenja o korištenju Znaka i potpisuje Ugovor o korištenju Znaka Mlijeko hrvatskih farmi s novim korisnikom na period od dvije godine. 

Znak se po dodjeljivanju može koristiti na ambalaži za mlijeko i mliječne proizvode od mlijeka s hrvatskih farmi te na mljekomatima i mliječnim farmama.