O sustavu

Neobvezni sustav označavanja meda znakom Med hrvatskih pčelinjaka

Hrvatska poljoprivredna agencija u suradnji s Hrvatskim pčelarskim savezom pokrenula je tijekom 2014. godine zajednički neobvezni sustav  označavanja meda znakom Med iz Lijepe naše kako bi se na vidljiv način istaknulo domaći med na tržištu i potrošačima olakšao izbor pri kupnji.

U cilju što učinkovitije  provedbe sustava, Hrvatska poljoprivredna agencija izradila je Uvjete za dobrovoljno označavanje meda koji propisuju kompletnu proceduru, provedbu i kontrolu sustava.

Na zadnjoj sjednici Savjeta za provedbu procedure korištenja Znaka  i na zahtjev pčelara, a u cilju što uspješnije provedbe i povećanja broja korisnika, donesene slijedeće promjene u sustavu te je provedba sustava Med hrvatskih pčelinjaka započela je 6. studenog 2017.godine:

  • Naziv znaka Med iz Lijepe naše mijenja se u naziv Med hrvatskih pčelinjaka
  • Zahtjev za korištenje Znaka može podnijeti fizička ili pravna osoba koja je upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili koja je registrirana sukladno Pravilniku o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom
  • Podnositelj Zahtjeva (OPG, Objekt za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda), mora biti upisan u Evidenciju pčelara
  • Prilikom podnošenja Zahtjeva za korištenje Znaka, potencijalni korisnici nisu obvezni davati med na analizu
  • Hrvatska poljoprivredna agencija glede kontrole sustava, jednom godišnje na prodajnom mjestu uzima uzorak označene staklenke meda sa Znakom te ga analizira u akreditiranom laboratoriju za kontrolu kvalitete meda Hrvatske poljoprivredne agencije
  • Smanjuje se naknada za korištenje Naljepnica

Med hrvatskih pčelinjaka je neobvezni sustav označavanja kojeg provodi Hrvatska poljoprivredna agencija s ciljem informiranja potrošača o podrijetlu i utvrđenoj kvaliteti meda proizvedenog na pčelinjacima u Republici Hrvatskoj. Sigurnost u kvalitetu i podrijetlo meda pruža znak Med hrvatskih pčelinjaka. Stvaranjem povjerenja potrošača prema domaćem medu kroz osiguranje sljedivosti od pčelinjaka do stola  i praćenje kvalitete, dolazi do povećanja potrošnje i potražnje za domaćim medom te postizanja veće konkurentnosti na tržištu.

Pravo na korištenje Znaka ostvaruje se za označavanje meda koji je proizveden u Republici Hrvatskoj sukladno Pravilniku o medu i Pravilniku o kakvoći uniflornog meda. Pravo se ostvaruje sklapanjem Ugovora o korištenju Znaka s Hrvatskom poljoprivrednom agencijom. Znak, odnosno Naljepnica se po dodjeljivanju može koristiti samo na pakiranju meda koji je proizveden na pčelinjaku korisnika Znaka.