O sustavu

Neobvezni sustav označavanja svježeg svinjskog, svježeg junećeg, janjećeg i jarećeg te mesa peradi znakom Meso hrvatskih farmi

Hrvatska poljoprivredna agencija 2011 god. pokrenula je marketinški projekt pod nazivom Dobrovoljno označavanje svježeg svinjskog mesa putem Znaka Meso hrvatskih farmi i Znaka Svinjsko meso dokazano podrijetlo. Sredinom 2012. pokrenut je marketinški projekt pod nazivom Označavanje svježe junetine Znakom Meso hrvatskih farmi. Krajem 2013. pokrenut je marketinški projekt pod nazivom Dobrovoljno označavanje mesa peradi Znakom Meso hrvatskih farmi.

Krajem ožujka 2017. godine održana je prva sjednica Savjeta na kojoj su Uvjeti za dobrovoljno označavanje svježeg svinjskog mesa Znakovima Meso hrvatskih farmi i Svinjsko meso dokazano podrijetlo, Uvjeti za dobrovoljno označavanje junetine Znakom Meso hrvatskih farmi za svježe juneće meso te Uvjeti za dobrovoljno označavanje mesa peradi Znakom Meso hrvatskih farmi za meso peradi usvojeni kao zajedničkiUvjeti o korištenjuZnaka Meso hrvatskih farmi.

Sredinom 2018. HPA je proširila neobvezni sustav označavanja Meso hrvatskih farmi i na označavanje janjećeg i jarećeg mesa.

Cilj označavanja svježeg svinjskog, svježeg junećeg, janjećeg i jarećeg te mesa peradi je informiranje potrošača o podrijetlu mesa proizvedenog na hrvatskim farmama te ujedno promotivnom kampanjom osigurati povećanje potrošnje tih proizvoda uz istovremeno jačanje poljoprivredne proizvodnje.

Pravo na korištenje Znaka:

  1. ostvaruje se za svježe svinjsko meso koje je proizvedeno od svinja koje su rođene, utovljene i zaklane u Republici Hrvatskoj, a posjednici svinja čije će meso biti označeno Znakom, obavezni su prijaviti stavljanje svinja u tov u HPA - područnim uredima.
  1. ostvaruje se za svježe juneće meso koje je proizvedeno od životinja koje su rođene, tovljene i zaklane u Republici Hrvatskoj te koje su evidentirane u Farmskom sustavu kvalitete.
  1. ostvaruje se za meso peradi koje je proizvedeno od peradi koja je izvaljena, utovljena i zaklana u Republici Hrvatskoj.
  1. ostvaruje se za svježe janjeće i jareće meso koje je proizvedeno od životinja koje su rođene, tovljene i zaklane u Republici Hrvatskoj te koje su evidentirane u JRDŽ-u.

Znak se u promotivne svrhe na zahtjev proizvođača, a uz prethodno odobrenje HPA, može koristiti i isticati na pročelju svinjogojske farme, farme junadi i jaradi i farme peradi koje su registrirane u Registru farmi.

Korisnik Znaka može Znak koristiti uz vlastitu robnu marku. Ukoliko Korisnik Znaka svoj proizvod plasira na tržište za privatnu (trgovačku) robnu marku, na proizvodu mora biti jasno naveden naziv proizvođača odnosno korisnika Znaka koji ima Odluku odobrenja za korištenje Znaka na tom proizvodu.