O sustavu

Neobvezni sustav označavanja mlijeka i mliječnih proizvoda znakom Mlijeko hrvatskih farmi

Hrvatska poljoprivredna agencija pokrenula je 2010 god. neobvezni sustav označavanja mlijeka i mliječnih proizvoda Znakom Mlijeko hrvatskih farmi. Sustav označavanja pokrenut je  nakon konzultacija s proizvođačima, prerađivačima i  stručnjacima upućenima u stočarsko mljekarske prilike Republike Hrvatske, a sve na inicijativu Ministarstva poljoprivrede odnosno Savjeta za praćenje stanja u sektoru mljekarstva koji djeluje pri Ministarstvu.

Cilj označavanja mlijeka i mliječnih proizvoda Znakom  je informiranje potrošača o podrijetlu i utvrđenoj kvaliteti mlijeka proizvedenog na hrvatskim farmama te ujedno promotivnom kampanjom osigurati povećanje potrošnje tih proizvoda uz istovremeno povećanje proizvodnje mlijeka na hrvatskim farmama.

Pravo na korištenje Znaka ostvaruje se za mlijeko i mliječne proizvode proizvedene na domaćim mliječnim  farmama, a koje  je prošlo kontrolu u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka u Križevačkoj Poljani.