Kako postati korisnik

Zainteresirani pčelar popunjeni Zahtjev za korištenje znaka Med hrvatskih pčelinjaka predaje u HPA-Samostalnu službu za neobvezne sustave označavanja. U Zahtjevu osim traženih podataka o pčelaru, navodi i broj traženih naljepnica.

Nakon uplate po ponudi za plaćanje naljepnica, HPA-Samostalna služba izrađuje i dostavlja pčelaru traženi broj naljepnica, Odluku odobrenja korištenja Znaka i Ugovor o korištenju Znaka.