Medni doručak s hrvatskih pčelinjaka u sklopu 9. Međunarodnog pčelarskog sajma „Dalmatina“ u Splitu 2018.