Dražen Kundih

Odobreni proizvod: Med bagrem, livada

Adresa: Sv. Ivana Krstitelja 84, 31326 Darda

Kontakt broj: 098/872-885

Email: dkundih@gmail.com

Web: