DRUŽBA d.o.o.

Odobreni proizvod: PROČELJE SVINJOGOJSKE FARME

Adresa: Mijata Stojnovića 77a, 32276 Babina Greda

Kontakt broj: 098/346-156

Email: mljekara.druzba@gmail.com

Web: