Đurđica Dalenjak

Odobreni proizvod: Med bagrem, cvjetni, medljika

Adresa: Braće Radić 62, 44322 Lipovljani

Kontakt broj: 098/430-490

Email: vdalenjak@gmail.com

Web: