Farma muznih krava Mala Branjevina d.o.o. (ŽITO)

Farma muznih krava Mala Branjevina d.o.o.   (ŽITO)

Odobreni proizvod: PROČELJE FARME

Adresa: Đakovština 3, 31 000 Osijek

Kontakt broj: 031 235 500

Email: zito@zito.hr

Web: http://www.zito.hr/