OPG Đurđica Ambruš

Odobreni proizvod: Med cvjetni, bagrem, lipa, livada

Adresa: Kralja Tomislava 45, 33520 Slatina

Kontakt broj: 033/550-894

Email:

Web: