OPG IVICA MLAĐENOVIĆ

Odobreni proizvod: SIREVI, MLIJEČNI PROIZVODI, PROČELJE FARME, MLJEKOMAT

Adresa: Dubrovčak desni 6, 44 201 Martinska Ves, Sisak

Kontakt broj: 099 6366-479

Email: matejmladenovic9@gmail.com

Web: