OPG Ivica Špoljarec

Odobreni proizvod: Med bagrem, livada

Adresa: Vinogradska 9a, 10313 Graberje Ivanečko, Šumećani

Kontakt broj: 091/2889-026

Email: spoljarecivica@gmail.com

Web: