OPG Matija Bartolović

Odobreni proizvod: Med bagrem, cvjetni, lipa

Adresa: Tina Ujevića 22, 31550 Valpovo

Kontakt broj: 091/734-86-31

Email: matija.bartolovic1@gmail.com

Web: