OPG Slađana Kruljac

Odobreni proizvod: PROČELJE FARME

Adresa: K.Tomislava 291, 31404 Vladislavci

Kontakt broj: 091 391-2621

Email: ivica.kruljac@gmail.com

Web: