OPG Zdravko Blažević

Odobreni proizvod: Med cvjetni

Adresa: I. Andrića 4, Gabrilovac, 31511 Đurđenovac

Kontakt broj: 098/547-746

Email: zdravkoblazevic73@gmail.com

Web: