Spasoje Gegić

Odobreni proizvod: Med bagrem, lipa, cvjetni, repica

Adresa: Stepe Stepanovića 31, 32224 Vera

Kontakt broj: 098/718-643

Email: spasoje.gegic@gmail.com

Web: