OPG Stjepan Vuković

Odobreni proizvod: Med repica, cvjetni, bagrem, kesten, medljikovac, amorfa

Adresa: Kuzminečka 4, 10000 Zagreb

Kontakt broj: 091/536-1654

Email: svukovic1123@gmail.com

Web: