Svinjogojska farma Lipovača-Prkos d.o.o.

Odobreni proizvod: PROČELJE SVINJOGOJSKE FARME

Adresa: Pustara Lipovačka 1, 31206 Erdut

Kontakt broj: 031/324-500

Email:

Web: