OPG Vera Marušić

Odobreni proizvod: Med bagrem, lipa, cvjetni

Adresa: R. F. Mihanovića 4, 43000 Bjelovar

Kontakt broj: 043/251-633, 095/522-6326

Email: opgmarusicvera@gmail.com

Web: