Željko Strize

Odobreni proizvod: Drača

Adresa: Polinovac 7, Kaštel Novi

Kontakt broj: 095/9117-635

Email:

Web: